Olivier Blunder    

Belgie

197 [L]

[66-43] > [75-38]
Blunders per jaar

1966: 6
1967: 24
1968: 14
1969: 5
1970: 15
1971: 37
1972: 21
1973: 26
1974: 32
1975: 17


Blunder stripOlivier Blunder (hop!) is een zelfingenomen breedsprakige kwast die voortdurend in zijn zelfgegraven kuilen valt. Buurman Zuiger (Hilarion Lefuneste) die zijn naam eer aandoet, zijn bekakte vriendin Virgulie, zijn sloverige moeder en alcoholistische vader spelen de bijrollen.

Eigenlijk komen er geen sympathieke personen in het verhaal voor. Hoogstens wekt de hoofdfiguur medelijden op. De groteske grappen, zowel op visueel gebied als qua taalgebruik vormen het handelsmerk van de strip die vooral in Frankrijk populair is maar ook in Nederland tot de klassiekers gerekend kan worden gezien het grote aantal albums en het lange leven van Blunder in de stripbladen.

Greg's creatie start in 1963 als Achille Talon (bof!) in het Franse stripblad Pilote. (Woordspeling op "talon d'Achille": Achilleshiel.) De figuur wordt snel getekend als hoofdredacteur Goscinny merkt dat er een gat van één pagina in nummer 211 van 7 februari is. Talon vervult bij Pilote een soort Guust-rol, ook hij is regelmatig aan te treffen op de redactie. Hoofdredacteur Goscinny (rechts) en Charlier vervullen zo nu en dan een bijrol in de strip.

In Frankrijk wordt zelfs een eigen tijdschrift gelanceerd dat echter geen lang leven beschoren is (het blad komt niet verder dan 6 afleveringen in 1976). Tot 1977 (de PEP-periode) bestaan de Blunders vooral uit gags van een of twee pagina's, na die periode wordt de nadruk verlegd naar langere verhalen.

Totaal verschijnen er bijna 200 Blunders in PEP. Hoogtepunt is 1971 als er 37 afleveringen geplaatst worden. In ruim 40 gevallen krijgen de afleveringen woordspelige titels als Afghanistom, Wredepreker, Muzikwaliteit, Doolhovaardij, Valklore, Kletsbraak, Autosuggestie, Weerstantaluskwelling, Kogelvrijdom, Eenjachtsvlieg, Antiperiscopiek, Bergredeloos, Roverval en Slagschaduwvaardig.

In 1967 komt het het eerste Franse album uit, in het Nederlands krijgt het als titel: "Uit de ideeën van Olivier Blunder het warhoofd". Bij Dargaud verschijnen 40 Nederlandse titels (48 in het Frans). Het laatste in 1998: "Olivier Blunder heeft groene vingers" is van de hand van
Godard en Widenlocher die de serie overnemen als Greg de figuur Achille Talon voor drie miljoen francs aan Dargaud verkoopt. De laatste Franse delen worden door weer andere auteurs gemaakt.

In de klein-formaat stipstrip-reeks van Oberon/Dargaud verschijnt eind jaren zeventig ook een Blunder-album: "Praatmaker" (zie links).

Ook in Pepparade verschijnen Blunders: 9 aflveringen in de nrs. 1 t/m 5.

Greg - door Tiber

De eerste strips van Michel Albert Louis Regnier ofwel Greg (Brussel, 1931 - 1999) zijn van begin jaren '50. Daarna start hij een eigen studio en wordt van 1965 tot 1974 hoofredacteur van Kuifje. Hij maakt soms scenario's voor de helft van de strips in het weekblad. Porkie en Bolivar worden ook door hem getekend. Als schrijver vinden we hem bij Ton en Tineke, Comanche, Luc Oriënt en Rob Palland / Bernhard Prince. Als Louis Albert schrijft hij Bruno Brazil verhalen.

In 1975 wordt hij 'directeur littéraire' bij Dargaud en in de jaren '80 zet hij voor Dargaud een vestiging in de VS op. Zijn naam verbonden aan tientallen strips en ruim 250 albums waaronder Chlorophyl, Colby, Clifton, Robbedoes en de Marsupilami. Ook werkte hij mee aan enkele
Kuifje-films.


Omslag [24-69]


Complete Greg-site.

<< vorige

1966 index | Home

volgende >>